Naše témy

V projekte Zelená škola je viacero tém. Školy si vyberajú, ktorej sa budú počas certifikačného obdobia (zvyčajne 2 roky) venovať. Keď hodnotitelia zo Zelenej školy usúdia, že škola na tej téme poctivo pracovala a už sa ukazujú aj výsledky jej práce, tak škola dostane Certifikát Zelenej školy.
Ale to, že škola dostane Certifikát Zelenej školy za nejakú tému, neznamená, že už môže túto tému prestať riešiť. Stále sa jej škola venuje ako "udržiavacej téme" (udržiava stav, ktorý dosiahla, keď sa jej venovala naplno).

Tu sú témy, ktoré sme už riešili my a získali sme za ne aj Certifikát Zelenej školy (okrem témy Doprava a ovzdušie, pretože na tej práve teraz pracujeme):

Doprava a ovzdušie (aktuálna téma; 2022/23 - súčastnosť)
Téma, ktorú riešime práve teraz, je Doprava a ovzdušie. V rámci nej by sme chceli obnoviť školśký autobus 12 a postaviť pri škole cykloprístrešok. Uvidíme, čo z toho sa nám podarí...

Energia (2021/22)
Téme Energia sme sa - netradične - venovali len rok (nie dva). Bolo to preto, pretože sa naša škola zapojila už v  predošlom školskom roku (2020/21) do pilotného projektu Energetické esá (EE), počas ktorého tím EE už urobil dosť práce za nás. Vypracoval energetický audit školy, aj navrhol riešenia. My sme sa už rovno mohli pustiť do realizácie riešení.
Počas riešenia témy Energia sme zrealizovali 2 livestreamy (1. a 2.) a vytvorili jedinečnú sériu ŠE3, s ktorou jej hlavný autor, Jozef Kalužay, vyhral tretie miesto v celoslovenskej súťaži MEDart. Túto sériu si môžete pozrieť tu.
Napriek tomu, že za tému Energia sme už získali certifikát Zelenej školy, musíme ešte na nej dosť pracovať... Informácie o tom, čo ešte v rámci témy Energia robíme, sa dozviete v našich príspevkoch.

Zeleň a ochrana prírody (2018/19 - 2020/21)
Túto tému sme riešili až 3 roky. Požiadali sme o predĺženie kvôli pandémii koronavírusu.
V rámci riešenia témy Zeleň a ochrana prírody sme na našom školskom dvore vysadili ovocné kríky a vytvorili bylinkovú špirálu. Ďalej sme vytvorili hmatový chodník a vyrobili a osadili vyvýšené záhony, v ktorých sa žiaci môžu starať o rastlinky...
V roku 2022 sa naša škola prihlásila do relácie TV JOJ Nová záhrada, z ktorej nám počas letných prázdnin prišli pretvoriť naše átrium na architektonicky pekne upravenú záhradu páni Martin Čurda (záhradný architekt) a František Laššák (záhradný realizátor). My sme dostali za úlohu sa starať o rastliny, ktoré tam zasadili a zasadiť tam nové. Príspevky na našom blogu, ktoré sú o átriu, nájdete tu.

Odpad (2016/17 - 2017/18)
Téma Odpad bola prvou témou, ktorú naša škola v rámci projektu Zelená škola riešila. Počas nej sme umiestnili koše na separovaný odpad (papier, plast) do každej z tried a pracovali sme na vzdelávaní žiakov o tom, ako separovať.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Dušičky s rešpektom k prírode